มีดคัตเตอร์แหวนนิรภัย

Order code : H081 001 K01

คุณสมบัติ

  • มีแหวนนิรภัย
  • ตัวด้ามผลิตจากพลาสติกอย่างดี ซ่อนมีดคัตเตอร์ด้านใน
  • เพียงสวมนิ้วเหมือนแหวนทั่วไป สะดวกในการใช้งานและปลอดภัย
  • เหมาะกับงานตัดด้ายและเชือก

If you are interested in. Please fill in your details to contact you back in.