• Home
  • Martor
  • กรรไกรเซฟตี้ MARTOR SECUMAX 564

กรรไกรเซฟตี้ MARTOR SECUMAX 564

Order code : 564001.00

SECUMAX 564

NO. 564001.00 

คุณสมบัติ

  • กรรไกรเซฟตี้ขนาดกลาง
  • ถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้เพิ่มความปลอดภัย
  • การลับคมแบบพิเศษ ป้องกันการบาดนิ้ว
  • ปลายมน ปลอดภัยจากการทิ่มแทง
  • ระดับความปลอดภัย1

If you are interested in. Please fill in your details to contact you back in.