Ceramic Scissors (Large) - กรรไกรเซรามิคขนาดใหญ่

Order code : #10545

คุณสมบัติ

  • กรรไกรทำจากเซรามิค ให้อายุการใช้งานมากขึ้น
  • น้ำหนักเบา ไม่ติดแม่เหล็ก ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า
  • ด้ามจับถนัดมือ
  • ระดับความปลอดภัย 1

If you are interested in. Please fill in your details to contact you back in.