ใบมีดคัตเตอร์ "SLIMKNIFE" Type blades

Order code :

ใบมีดคัตเตอร์ "SLIMKNIFE" Type blades

  • มีดตัดแต่ง ใช้งานกรีดทั่วไป
  • มี 4 รูปแบบ  No. 01,02,03,04
  • ใช้ได้ทั้งติดเครื่องจักร และใช้กับด้าม
  • ใช้ร่วมกับด้าม H031 001 S05 ได้

If you are interested in. Please fill in your details to contact you back in.