ใบมีดคัตเตอร์

Order code :

ใบมีดคัตเตอร์ "DURHAM" SLOTTED BLADES (ขนาด 57x19x0.38mm)

  • ความหนา 0.38 mm
  • ใบมีดสำหรับงาน Slit ฟิล์ม ฟอล์ย กระดาษ มี 4 รูปแบบ TYPE A , B ,C , D

If you are interested in. Please fill in your details to contact you back in.