มีดใบบาง WBG203 (ขนาด 38x8x0.25 mm)

Order code : WBG203

มีดใบบาง WBG203 (ขนาด 38x8x0.25 mm)

คุณสมบัติ

  • ใบมีดมีความคม ทนทาน
  • เหมาะกับงาน Slit ฟิล์ม ฟอล์ย กระดาษ
  • ใบมีดมีทั้งเหล็กและสแตนเลส

If you are interested in. Please fill in your details to contact you back in.