Self-Opening Scissors - กรรไกรเซรามิค

Order code : #10595

คุณสมบัติ

  • กรรไกรทำจากเซรามิค ให้อายุการใช้งานมากขึ้น
  • น้ำหนักเบา ไม่ติดแม่เหล็ก ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า
  • มีปลอกสวม เพื่อความปลอดภัย
  • ระดับความปลอดภัย 2

หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับค่ะ